KONTROLLENHETEN.SE TYP A, MED JOURNALMINNE

Detaljerad Info

Kontrollenhet typ A, 1000 org.nr. byten/skiften tolereras. Med journalminne!
Micro-USB (simulerad com-port) samt molex kontakt för kablar med DB9/RJ45 kontakt på andra sidan.

Används primärt på kassaregister där man önskar spara elektronisk journal från kassan till kontrollenheten. USB-porten på denna kontrollenhet går ej att kommunicera via, den används enbart för att tömma den sparade elektroniska journalen!

Pris inklusive kommunikationskabel

  • Typ:Kassaregister
  • Tillverkare:
  • Mer info:

Nästa steg