KONTROLLENHETEN.SE, TYP A

Detaljerad Info

Kontrollenhet typ A, 1000 org.nr. byten/skiften tolereras.
Micro-USB (simulerad com-port) samt molex kontakt för kablar med DB9/RJ45 kontakt på andra sidan.

Drivs med ström direkt från USB-port alt. RS232 port på SAM4S kassaregister.

Pris inklusive kommunikationskabel

  • Typ:Kassaregister
  • Tillverkare:
  • Mer info:

Nästa steg