Kassalagen

 

Är ert kassaregister registrerat på Skatteverket ska det först ha kommit ett brev
från Skatteverket följt av skyltar som ska klistras på kassan och kontrollenheten.

Har det inte kommit något brev från Skatteverket 4 veckor efter kassaleveransen,
måste ni som valt att anmäla in ert kassaregister själva höra av er till Skatteverket.
För er som överlåtit till oss att via fullmakt anmäla ert kassaregister skall vid
uteblivna försändelser från Skatteverket höra av er till oss. När ni får brevet från
Skatteverket måste ni kontrollera att alla uppgifter stämmer. Även serienummer på
kontrollenheten samt kassan och organisationsnummer.

Om ert kassaregister slutar att fungera måste ni själva anmäla detta till
Skatteverket, Tel: 010-576 60 60 Tänk på att ni vid starten på varje dagsförsäljning
måste registrera er växelkassa i kassaregistret.

Använd alltid rätt betalsätt (kontant, kort etc) när ni avslutar försäljningen.

Tänk på att spara all den dokumentation som medföljde kassan, så att ni även
kan visa upp den när Skatteverket kommer på besök. Återköp skall alltid göras på
ett separat kvitto och sparas i 7 år. Erbjud alltid kunden ett kassakvitto.

Om kontrollenheten är trasig (lyser rött eller inte alls) kontakta oss som sköter
garantiärenden åt tillverkaren. Kontrollenheten har 2 års garanti mot fabrikationsfel!

Observera att ni måste spara journalen i 7 år (bokföringsdokument) Fr.o.m 2010-01-01

Skatteverket kan ta ut en kontrollavgift av er företagare om de finner några
brister hos er på kassasystemet eller hur ni använder det. (detta kan även ske
om utrustningen inte är registrerad hos Skatteverket) Vid behov av en extra
kassa kan vi erbjuda utrustning att hyra för längre eller kortare tid.

I bruksanvisningen som medföljde kassan står det hur du ställer in klockan.
Observera att kassan inte själv ställer om sig mellan sommar och vintertid (endast
internetkopplad kassa kan göra det). Det är viktigt att klockan går rätt så att ni inte
får problem vid Skatteverkets kontroll.

För er som inte har supportavtal finns möjlighet att nyteckna för att få ta del av
service support och uppdateringar till kassorna.

Läs mer på Skatteverkets hemsida